Festivalen Orgelnatt & Aria 3.6.—28.8.2021

Festivalen Orgelnatt & Aria 3.6.—28.8.2021

Festivalen Orgelnatt & Aria 3.6.—28.8.2021

KONSTNÄRSTRÄFFAR

Konstnärsträffar kl. 20–20.30 i Sockenstugan på Esbo domkyrkans gårdplan.

ORGELN PRESENTERAS

Orgeln presenteras på finska och på svenska:
INGA PRESENTATIONER 2021

KONSERTKAFÉ

OBS! INGEN KONSERTKAFÉ I 2021!
Öppet en timme före konserter i kapellet bredvid Esbo domkyrkan.