Tor 17.8.2023 kl. 21:00
Finländska Barockorkestern – Bach & Olli Kortekangas (världspremiär)

Biljetter 45 / 35 /15 €
Pensionärer, arbetslösä och beväringar 42 / 32 €
Studerande och under 18-åringar 15 €
+ serviceavgift (från 1,50 € / beställning, www.lippu.fi)

Köpä biljetter

Finländska Barockorkestern
1. violin: Anthony Marini, Tiina Aho-Erola
2. violin: Kaisa Ruotsalainen
Viola: Terhi Lehtiniemi
Cello: Louna Hosia
Kontrabas: Anna Rinta-Rahko
Cembalo: Petteri Pitko
Traverso: Pauliina Fred

I takt med att det historiskt informerade framförandet av barockmusik intensifierades under 1980-talet framträdde i Finland den första generationen av nutida tonsättare från föreningen Korvat auki (Öronen öppna). Olli Kortekangas (f. 1955), en representant för denna generation, har komponerat en konsert för FiBO:s konserter vid Orgelnatten och Aria-festivalen i Esbo och i Lappträsk. Solistensemblen hämtar sin inspiration från Johann Sebastian Bachs (1685-1750) älskade femte Brandenburgkonsert, som också framförs under konserten.

Kortekangas säger att han tillsammans med musikerna har försökt undvika de fördomar som är förknippade med nya versioner av gamla instrument – i det här fallet cembalo, traversflöjt och violin. Kortekangas lade till en andra violin till Bachs orkester. I det verk som nu uruppförs varierar solisternas roller: flöjten är den mest solistiska, cembalon är närmast orkestern och violinisten har en ledande roll.

Cembalostämman sticker i sin tur ut i Bachs ljusa och oändligt intelligenta femte konsert. Den berömda cembalokadenzen i första satsen kan liknas vid en improvisation av en jazzpianist. Den konsert som 1721 lades till de samlingar som överlämnades till markgreven av Brandenburg komponerades 1719 för invigningen av en ny cembalo. Vi får också höra en underbar och överraskande sinfonia från en kantat av Bach (BWV 42, 1725).

Georg Philipp Telemann (1681-1767) var gudfar till Bachs son Emanuel och en av sin tids främsta musiker. Hans jovialiska konsert för fyra violiner utan basso continuo präglas av lysande virtuositet, kvicka teman och äventyrliga experiment.

Längd 60 min, ingen paus.

Esbo Domkyrka
Kyrparken 5, Esbo centrum

Program

J. S. Bach: Kantat Am Abend aber desselbigen Sabbats (BWV 42)
1. Sinfoni

O. Kortekangas: Konsert för traverso, violin, cembalo och stråkar  (världspremiär)

  1. Allegretto
  2. Andante comodo
  3. Allegro

G. P. Telemann: Konsert för fyra violiner utan continuo, G-dur (TWV 40:201)

  1. Largo e staccato
  2. Allegro
  3. Adagio
  4. Vivace

J. S. Bach: Brandenburgisk konsert nro 5, D-dur (BWV 1050)

  1. Allegro
  2. Affettuoso
  3. Allegro