Taiteellisen johtajan tervehdys
Konstnärlig ledares hälsning
Greeting from artistic director

Urkuyö ja Aaria festivaali järjestetään jo 33. kerran Espoonjoen varrella sijaitsevassa keskiaikaisessa harmaakivikirkossa. Kuluvana vuonna Eurooppa juhlii monimuotoista kulttuuriperintöään teemana ”Kulttuuriperintömme – kun mennyt kohtaa tulevan”. Tämä teema näkyy myös festivaalillamme. Espoon kirkonmäki on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja mitä hienointa eurooppalaista kulttuurimaisemaa. Toinen festivaalin konserttipaikoista, Tapiolan kirkko on myös osa merkittävää kulttuuriympäristöä edustaen modernimpaa arkkitehtuuria. Yhdessä laulaminen, erityisesti kuoroissa laulaminen on kesän kantavia teemoja avajaiskonsertin Rossinin Stabat Materista lähtien. Rakastetun säveltäjämme Oskar Merikannon syntymästä on kulunut 150 vuotta, ja hänen ikivihreitä ja myös vähän tuntemattomampia säveliään kuullaan pitkin kesää. Toivo Kuula ja Claude Debussy siirtyivät ajasta ikuisuuteen 100 vuotta sitten. On 175 vuotta siitä, kun kirjailija Minna Canth syntyi. Juhlateemoja käsitellään kesän aikana monella eri tavalla. Kuullaan myös uusinta uutta.

Sydämellisesti tervetuloa kokemaan omaa ja muiden musiikkikulttuuriperintöä ainutlaatuisissa kulttuuriympäristöissä sekä suuntaamaan katse toiveikkaana tulevaisuuteen! Johtavana ajatuksenamme on saada yleisö, taiteilijat, teokset ja ympäristö kohtaamaan toisensa.

Erkki Korhonen
Taiteellinen johtaja

Erkki-Korhonen_300x

 

Festivalen Orgelnatt och Aria ordnas nu för 33 gången i den medeltida gråstenskyrkan vid Esboån. I år firar Europa sitt mångfaldiga kulturarv med temat ”Vårt arv: där dåtid möter framtid”. Temat syns också på festivalen. Esbo kyrkbacke är en nationellt betydande kulturmiljö och ett fint europeiskt kulturlandskap. Festivalens andra konsertplats är Hagalunds kyrka. Den ingår också i en betydande kulturmiljö, men karakteriseras av modernare arkitektur. Att sjunga tillsammans, särskilt att sjunga i kör, är ett av sommarens bärande teman börjande med öppningskonserten, Rossinis Stabat Mater. Det är i år 150 år sedan den högst älskade kompositören Oskar Merikanto föddes, och vi kommer att höra en serie evigt gröna och även mindre kända kompositioner av honom under sommaren. Toivo Kuula och Claude Debussy dog för 100 år sedan. Författaren Minna Canth föddes för 175 år sedan. Jubileumstematiken tas under sommaren upp på många olika sätt. Och det blir också plats för det allra senaste.

Hjärtligt välkommen att uppleva både vårt eget och andras musikkulturarv i en unik kulturmiljö! Låt oss rikta blickarna hoppfullt mot framtiden. Vår främsta önskan är att publiken, konstnärerna, verken och miljön ska möta varandra.

Erkki Korhonen, konstnärlig ledare

 

Arranged for the 33rd time this summer, Organ Night and Aria festival will once again light up our mediaeval grey stone cathedral on the banks of the Espoo river. This will be a year in which Europe celebrates its diverse human history on the theme of “Our cultural heritage – when past meets future”, and our festival will carry this torch in southern Finland. The nationally important cultural environment of Church Hill in Espoo is one of the finest in the entire cultural landscape of Europe while Tapiola Church, another festival concert venue, also makes a significant contribution to cultural values as a representative of more modern architecture. Community singing – especially choral singing – will be a mainstay theme of the summer, beginning with Rossini’s Stabat Mater in the opening concert. 150 years have passed since the birth of our dearly loved composer Oskar Merikanto, and the festival programme will provide another opportunity to enjoy his evergreen and lesser-known works. Toivo Kuula and Claude Debussy passed on a century ago, and the author Minna Canth was born 175 years ago. These jubilee themes will be noted in many ways over the summer, but we shall also find room for the very latest works in our programme.

You are warmly welcome to experience your own musical heritage and that of others in a unique cultural milieu, and to look forward hopefully to the future! One of our prime objectives is to bring together artists and their audience with great works and surroundings.

Erkki Korhonen, artistic director

Share Button