Festivaalijohtajan tervehdys
Festivaldirektörs hälsning
Greetings from festival director

Urkuyö ja aaria -festivaalin kesän 2020 ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen

Musiikin kuuntelu rentouttaa, virkistää ja voi helpottaa raskaina aikoina. Musiikki on läsnä ihmisten elämässä syntymästä kuolemaan. Rakkaus musiikkiin on rakkautta ihmisyyteen. Meillä on vielä toivoa!

Tänä vuonna on kulunut 250 vuotta Ludvig van Beethovenin syntymästä. Hänen taiteensa johtoajatukset, 1700-luvun valistusfilosofien arvot, ovat edelleen ajankohtaisia: vapaus, veljeys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, viisaus, kohtuullisuus ja rohkeus.

Oikeudenmukaisuus, vapausaate, vanginvartija Roccon passiivinen vastarinta ja päähenkilön, Leonoren, uhrautuva rakkaus ovat teemoina Beethovenin Fidelio-oopperassa. Naisnäkökulma on esillä koko ohjelmakokonaisuudessamme elämän kohtaloiden tulkkeina ja tulkitsijoina sekä myös säveltäjinä.

Iloitkaamme, riemuitkaamme, nouse laulu taivaaseen” lauletaan Beethovenin säveltämässä hymnissä Oodi ilolle. Sama otsikko on Juhannusiltamilla, yhteisöllisyyttä rakentavalla yhteislaulutilaisuudellamme, jossa meidän kaikkien äänemme kuuluu ja yhdistyy.

Haluamme tarjota Teille, hyvä yleisö, ainutkertaisia elämyksiä Espoon tuomiokirkon ainutlaatuisessa ympäristössä. Korkealla laadulla, matalalla kynnyksellä ja suurella sydämellä – tervetuloa!

Erkki Korhonen

festivaalijohtaja / festivaldirektör / festival director

Erkki_urkuyö_muotokuva-2

Programmet för festivalen Orgelnatt och aria 2020 bjuder på en total upplevelse

Att lyssna på musik är avkopplande och uppfriskande, och kan ge lindring i svåra tider. Musiken är närvarande i människornas liv från födelse till död. Kärlek till musiken är kärlek till mänskligheten. Hoppet består!

I år är det 250 år sedan Ludwig van Beethoven föddes. De bärande idéerna i hans konst, värderingarna hos 1700-talets upplysningsfilosofer, är fortfarande aktuella: frihet, broderskap, jämlikhet, rättvisa, visdom, måttlighet och mod.

Rättvisa, frihetstanken, fångvaktare Roccos passiva motstånd och huvudpersonen Leonores självuppoffrande kärlek är teman i Beethovens opera Fidelio. Kvinnoperspektivet är närvarande: i hela programmet medverkar kvinnliga uttolkare av levnadsöden och även kvinnliga kompositörer.

Glädje, druckne av din låga, kring ditt altar samlas vi”, så lyder Beethovens hymn Ode till glädjen. Samma titel har Midsommarsoarén, vårt gemenskapsskapande allsångsevenemang där alla våra röster får ljuda tillsammans.

Vi vill bjuda er, bästa publik, på enastående upplevelser i den unika miljön kring Esbo domkyrka. Med hög kvalitet, låg tröskel och stor känsla ­– välkommen!

 

The programme of Organ Night and Aria festival in summer 2020 will deliver a complete experience

Listening to music relaxes, refreshes, and may give comfort in hard times. Music is present in the human life from cradle to grave. Love towards music is love towards humanity. We still have hope!

This year, 250 years have passed since the birth of Ludwig van Beethoven. The figurehead thoughts of his art – the values of 18th century Enlightenment philosophers – are relevant to this day: freedom, fraternity, equality, justice, wisdom, moderation, and courage.

Justice, the idea of freedom, jailor Rocco’s passive resistance and protagonist Leonore’s self-denying love are the themes in Beethoven’s opera Fidelio. The point of view of women, as orators of life’s fates and also as composers, is present throughout our festival programme.

”Thy magic binds again / what custom strictly divided / all people become brothers / where thy gentle wing abides”, goes the hymn Ode to Joy, composed by Beethoven. Our sing-along Midsummer Soirée, designed to nurture community spirit, shares the hymn’s title. There, the voices of us all will be heard and united.

Dear audience – we wish to offer you unique experiences in the special setting of the Espoo cathedral: high quality and a low threshold. From the heart of our hearts – welcome!

 

 

Share Button